MTÜ Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühendus
Eesti English

ELNHÜ

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühenduse moodustasid 1993. aastal kolm Tartus tegutsenud lastekodu: Tartu Väikelastekodu, mida toona juhatas Tiiu Reek, Tartu Lastekodu, mille eesotsas oli Anne Õun ja Tartu Mäekodu, mida juhatab ka täna Helle Siigur.
 
ELNHÜ idee ja põhimõtted pole enam kui 20 tegutsemisaasta jooksul märkimisväärselt muutunud -  Ühenduse peamisteks eesmärkideks olid asutustevaheline suhtlemine, info vahetamine ja üksteise nõuga toetamine. Vähem oluline polnud ka võimalus rääkida kaasa ja tegutseda oma valdkonnas laiemalt laste hoolekannet puudutavates küsimustes asenduskodusid koondava organisatsioonina.
 
Täna kuulub Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühendusse valdav enamik eesti asenduskodudest. 2015. aastal on liikmeid 30. Teeme tööd selle nimel, et arendada ja parandada laste ja noorte hoolekandesüsteemi Eestis, kogume infot ja analüüsime hoolekandeasutuste tegevust, korraldame oma liikmetele valdkonnapõhiseid koolitusi, teeme koostööd nii kodu- kui välismaiste organisatsioonidega ning oleme partneriks kohalikele omavalitsustele ja ministeeriumidele, et arendada valdkonda puudutavat seadusandlust.
Self guided audio tour app image